PSO Consulting AS - Logo

                  Systematisk - Enklere - Effektivt 

PSO Consulting har som forretningsidè å bistå norske bedrifter med å implementere IT systemer , revitalisere eksisterende IT-systemer , prosesser og bruken av disse sett opp mot dimensjonene Prosess—System—Organisasjon. Tilbyr rådgiving og prosjektledelse i implementerings–, endrings– og forbedrings prosjekter ved bruk av effektiv og god metode. PSO Consulting er fokusert på å skape fornøyde kunder, gode og langsikte relasjoner. Jobber hardt for å etterleve kundens ønsker, behov og krav på best mulig måte. PSO Consulting er en uavhenging part som jobber for kunden, og kan være kundens representant overfor eventuelle system leverandører.
Kontakt:
Stig Aulid
mobil: 915 16 107
e-post: stig.aulid@psoconsulting.no


View Stig Aulid's profile on LinkedIn
コルボとは, ブルガリ 財布, マークバイマークジェイコブス 財布, トリーバーチ ブーツ, コルボとは,